Usługi księgowe

Mamy przyjemność Państwu przedstawić konkurencyjną cenowo ofertę w formie proponowanych pakietów zawierających różny zakres usług:

Pakiet Simple –  Księga Rachunkowa bez ewidencji VAT

sporządzanie planu kont,
kwalifikacja, dekretacja, księgowanie i kwalifikowanie ,
prowadzenie rozrachunków z kontrahentami,  ewidencji środków trwałych,
ustalanie wyniku finansowego, naliczanie podatków oraz sporządzanie deklaracji CIT i PIT,
sporządzanie sprawozdań finansowych wraz z wyceną aktywów i pasywów,

Pakiet Simple Premium –  Księga Rachunkowa

sporządzanie planu kont,
kwalifikacja, dekretacja, księgowanie i kwalifikowanie ,
prowadzenie rozrachunków z kontrahentami,  ewidencji środków trwałych,
ustalanie wyniku finansowego, naliczanie podatków oraz sporządzanie deklaracji CIT i PIT,
prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, naliczanie podatku VAT należnego i naliczonego oraz sporządzanie deklaracji VAT – 7, bez transakcji wewnątrz-wspólnotowych i export-import
sporządzanie sprawozdań finansowych wraz z wyceną aktywów i pasywów,

Pakiet Standard  -     Księga Rachunkowa

sporządzanie planu kont,
kwalifikacja, dekretacja, księgowanie i kwalifikowanie ,
prowadzenie rozrachunków z kontrahentami,  ewidencji środków trwałych,
ustalanie wyniku finansowego, naliczanie podatków oraz sporządzanie deklaracji CIT i PIT,
prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, nabyć i dostaw wewnątrz-wspólnotowych UE, naliczanie podatku VAT należnego i naliczonego oraz sporządzanie deklaracji VAT – 7, VAT-EU, INTRASTAT,
sporządzanie sprawozdań finansowych wraz z wyceną aktywów i pasywów,

Pakiet Gold - Księga Rachunkowa

sporządzanie planu kont,
kwalifikacja, dekretacja, księgowanie i kwalifikowanie,
prowadzenie rozrachunków z kontrahentami,  ewidencji środków trwałych,
ustalanie wyniku finansowego, naliczanie podatków oraz sporządzanie deklaracji CIT i PIT,
prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, nabyć i dostaw wewnątrz-wspólnotowych UE, naliczanie podatku VAT należnego i naliczonego oraz sporządzanie deklaracji VAT – 7, VAT-EU, INTRASTAT,
sporządzanie sprawozdań finansowych wraz z wyceną aktywów i pasywów,
przesyłanie zestawień zobowiązań i należności wg terminu płatności,
odbiór dokumentów w siedzibie klienta,
w pakiecie Kadry – Płace do 5 pracowników,

Pakiet Platinium - Księga Rachunkowa

sporządzanie planu kont,
kwalifikacja, dekretacja, księgowanie i kwalifikowanie ,
prowadzenie rozrachunków z kontrahentami,  ewidencji środków trwałych,
ustalanie wyniku finansowego, naliczanie podatków oraz sporządzanie deklaracji CIT i PIT,
prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, nabyć i dostaw wewnątrz-wspólnotowych UE, naliczanie podatku VAT należnego i naliczonego oraz sporządzanie deklaracji VAT – 7, VAT-EU, INTRASTAT,
sporządzanie sprawozdań finansowych wraz z wyceną aktywów i pasywów
przygotowywanie analiz sprzedaży, raportów według standardów wewnętrznych klienta,
składanie deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów w urzędach skarbowych w imieniu podatnika,
w cenie pakiet Zarządzanie płynnością finansową,
w pakiecie Kadry – Płace do 10 pracowników,