Kadry i płace

prowadzenie i przechowywanie akt osobowych,
prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń,
prowadzenie rejestru absencji chorobowych, kart urlopowych,
przygotowywanie regulaminów pracy, przygotowywanie umów o pracę,
przygotowywanie świadectw pracy,
naliczanie płac i sporządzanie list płac, umów cywilnoprawnych oraz rachunków do umów,
prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń,
sporządzanie raportu o wysokości podatku dochodowego (PIT 4R),
naliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych ZUS,
reprezentowanie w czasie kontroli PIP, ZUS,
sporządzanie deklaracji PIT-11 i innych.