Księga podatkowa

akiet Simple – Księga Przychodów i Rozchodów bez ewidencji VAT

kwalifikacja oraz księgowanie zdarzeń gospodarczych,
prowadzenie ewidencji: środków trwałych, wyposażenia,
ustalanie wyniku finansowego,
naliczanie podatku dochodowego,  sporządzanie deklaracji podatkowej (PIT 5),

Pakiet Simple Premium  – Księga Przychodów i Rozchodów z ewidencją VAT

kwalifikacja oraz księgowanie zdarzeń gospodarczych,
prowadzenie ewidencji: środków trwałych, wyposażenia,
ustalanie wyniku finansowego,
naliczanie podatku dochodowego,  sporządzanie deklaracji podatkowej (PIT 5),
prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, naliczanie podatku VAT należnego i naliczonego oraz sporządzanie deklaracji VAT - 7,

 Pakiet Gold - Księga Przychodów i Rozchodów

kwalifikacja oraz księgowanie zdarzeń gospodarczych,
prowadzenie ewidencji: środków trwałych, wyposażenia,
ustalanie wyniku finansowego,
naliczanie podatku dochodowego oraz sporządzanie deklaracji podatkowej (PIT 5),
prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, nabyć i dostaw wewnątrz-wspólnotowych UE, naliczanie podatku VAT należnego i naliczonego oraz sporządzanie deklaracji VAT - 7, VAT-EU oraz INTRASTAT,
przesyłanie zestawień zobowiązań i należności wg terminu płatności,
W pakiecie Kadry – Płace do 5 pracowników,

Pakiet PLatinium - Księga Przychodów i Rozchodów

kwalifikacja dowodów księgowych do księgowania,
kwalifikacja oraz księgowanie zdarzeń gospodarczych,
prowadzenie ewidencji: środków trwałych, wyposażenia,
ustalanie wyniku finansowego,
naliczanie podatku dochodowego, sporządzanie raportu o wysokości podatku dochodowego (PIT 5),
prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, nabyć i dostaw wewnątrz-wspólnotowych UE, naliczanie podatku VAT należnego i naliczonego oraz sporządzanie deklaracji VAT - 7, VAT-EU oraz INTRASTAT
monitorowanie zobowiązań i należności, kontrola stanu środków pieniężnych, regulowanie zobowiązań i ściąganie należności na życzenie klienta,
w pakiecie Kadry – Płace do 10 pracowników,