Obsługa kadrowo – płacowa

 • naliczanie płac i sporządzanie list płac,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń, akt osobowych i innych spraw kadrowych,
 • naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń,
 • sporządzanie raportu o wysokości podatku dochodowego (PIT 4R),
 • naliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych ZUS,
 • reprezentowanie w czasie kontroli ZUS i Urzędu Skarbowego

Czym jest obsługa kadrowo-płacowa ?


Obsługa kadrowo-płacowa to obszar działalności w przedsiębiorstwie lub usługa świadczona przez zewnętrzne firmy, którego celem jest skuteczne zarządzanie sprawami kadrowymi i płacowymi. W ramach tego obszaru zajmuje się się różnorodnymi aspektami związanymi z pracownikami, zarówno w kontekście zatrudniania, jak i rozliczania wynagrodzeń.

Główne elementy obsługi kadrowo-płacowej obejmują:

 1. Kadry:
  • Rejestrowanie danych osobowych pracowników.
  • Prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, takiej jak umowy o pracę, zgody na przetwarzanie danych osobowych, itp.
  • Obsługa procesów związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem, awansami czy delegacjami.
 2. Płace:
  • Przygotowywanie list płac.
  • Obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
  • Wykonywanie potrąceń, takich jak podatki czy składki na różne fundusze.
  • Przygotowywanie deklaracji podatkowych związanych z wynagrodzeniami.
 3. Rozliczenia z ZUS (Zakładem Ubezpieczeń Społecznych):
  • Prowadzenie rozliczeń związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników.
  • Składanie deklaracji i płatności do ZUS.
 4. Dokumentacja pracownicza:
  • Przechowywanie dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Udzielanie informacji pracownikom dotyczących ich sytuacji kadrowo-płacowej.
 5. Rozliczenia podatkowe:
  • Przygotowywanie deklaracji podatkowych związanych z wynagrodzeniem pracowników.

Outsourcing obsługi kadrowo-płacowej to często stosowane rozwiązanie, zwłaszcza przez mniejsze firmy, które nie chcą lub nie mają zasobów, by obsługiwać te procesy samodzielnie. Firmy specjalizujące się w obszarze kadrowo-płacowym oferują profesjonalne usługi, które pomagają przedsiębiorstwom skoncentrować się na swojej głównej działalności.

© Copyright 2023 Conti. All Rights Reserved.