Pełna księgowość

  • sporządzenie planu kont,
  • kwalifikacja, dekretacja, księgowanie dokumentów,
  • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami, ewidencji środków trwałych,
  • ustalanie wyniku finansowego, naliczanie podatków oraz sporządzanie deklaracji CIT,
  • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, naliczanie podatku VAT należnego i naliczonego oraz sporządzanie deklaracji VAT – 7, VAT-UE, jednolitego pliku kontrolnego,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wraz z wyceną aktywów i pasywów,
  • przygotowanie raportu obejmującego rachunek zysków i strat,
  • terminowe informowanie podatkach i składkach na ubezpieczenie społeczne do zapłaty.

Cena od 700 zł netto miesięcznie

Czym jest Pełna Księgowość?

Pełna księgowość jest zaawansowaną metodą rejestrowania zdarzeń gospodarczych, różniącą się od prostszych form takich jak podatkowa księga przychodów i rozchodów czy ewidencja przychodów. Jest to bardziej kompleksowy sposób dokumentowania, obejmujący szerszy zakres wydarzeń i zapewniający bardziej kompletną dokumentację finansów przedsiębiorstwa. Z perspektywy prawa, pełna księgowość gwarantuje maksymalną przejrzystość danych ekonomicznych dotyczących danego podmiotu gospodarczego.

© Copyright 2023 Conti. All Rights Reserved.