Ryczałt ewidencjonowany

 • wprowadzanie zapisów księgowych w Ewidencji,
 • ocenianie dokumentów księgowych w świetle przepisów podatkowych i podejmowanie decyzji o sposobie ich zakwalifikowania w Ewidencji,
 • ustalanie podatku PIT-28,
 • sporządzanie oraz składaniem do ZUS deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych,,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, naliczanie podatku VAT należnego i naliczonego oraz sporządzanie deklaracji VAT – 7, VAT-UE, jednolitego pliku kontrolnego,
 • terminowe informowanie podatkach i składkach na ubezpieczenie społeczne do zapłaty.

Cena od 200 zł netto miesięcznie

Czym jest Ryczałt ewidencjonowany?

Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania stosowana w Polsce przez niektóre grupy przedsiębiorców. Jest to alternatywny sposób rozliczania podatku dochodowego, charakteryzujący się ustalaniem zobowiązania podatkowego na podstawie określonej stawki ryczałtowej od przychodu.

Główne cechy ryczałtu ewidencjonowanego to:

 1. Prostota:
  • Przedsiębiorca płaci podatek od przychodu, a nie od zysku, co upraszcza proces rozliczeń.
  • Ograniczona jest liczba obowiązkowych dokumentów księgowych.
 2. Stawki ryczałtowe:
  • Stawki ryczałtowe są ustalane dla różnych grup działalności gospodarczej.
  • Mogą obejmować różne aspekty działalności, takie jak przychody, metry kwadratowe powierzchni lokalu, liczba zatrudnionych osób itp.
 3. Brak konieczności prowadzenia pełnej księgowości:
  • Przedsiębiorcy korzystający z ryczałtu ewidencjonowanego nie są zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości, ale muszą utrzymywać odpowiednią ewidencję.
 4. Ograniczenia i warunki:
  • Ryczałt ewidencjonowany jest dostępny dla określonych grup przedsiębiorców, takich jak mikroprzedsiębiorcy czy rolnicy.
  • Istnieją limity przychodów, które nie mogą być przekroczone, aby móc korzystać z tego rodzaju opodatkowania.

Ryczałt ewidencjonowany jest atrakcyjny dla mniejszych przedsiębiorstw, które cenią prostotę rozliczeń i chcą uniknąć bardziej skomplikowanych procedur podatkowych związanych z prowadzeniem pełnej księgowości.

© Copyright 2023 Conti. All Rights Reserved.